U cilju ubrzanja usvajanja principa cirkularne ekonomije Adrija Medija Grupa organizuje konferenciju o  cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju kao krunu jednogodišnjeg projekta Inspiracija za bolju budućnost – održivi razvoj, čija je prva faza posvećena edukaciji javnosti o održivom razvoju i načinima za dostizanje ciljeva održivog razvoja definisanih u UN Agendi 2030 sa ciljem podizanja svesti stanovništva o održivom razvoju.

Konferencijom ima za cilj pokretanje  dijaloga među glavnim nosiocima – liderima promena, državnim institucijama, privrednom i nevladinom sektoru kao i stručnoj javnosti, u cilju pronalaženja rešenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom koji bi doprineo efikasnom i ubrzanom prelasku društva na model cirkularne ekonomije za dobrobit svih nas.

Konferencija će otvoriti i pitanje viškova hrane koji se ne prodaju a u Srbiji se smatraju komunalnim otpadom, što znači da završavaju na deponijama gde svojim razlaganjem zagadjuju životnu sredinu  umesto da budu iskorišćeni.

U Srbiji se godišnje baci do 35 kg hrane godišnje ili 250,000 tona količina koja je dovoljna da nahrani pola miliona ljudi, pokazuje poslednje istraživanje Instituta za prehrambrene tehnologije.  U isto vreme preko 25 odsto stanovnika Srbije živi ispod granice siromaštva dok 30 odsto dece nema adekvatnu ishranu.

Ova hrana, bi  mogla biti preusmerena ka socijalno ugroženim slojevima stanovništva i tako bi se doprinelo i smanjenju količine otpada. Iako u Srbiji  postoje društveno odgovorne kompanije koje već doniraju hranu u humanitarne svrhe, neophodne su izmene postojećih i donošenje novih zakona koje bi olakšale i podstakle kompanije da doniraju robu u humanitarne svrhe.

ŠTA JE DRUGAČIJE

AMG Konferencije je prva platforma koja pokreće konkretne projekte i dogovore.

Kroz Live Liderski projekat #1 ponudićemo rešenje pitanja viška hrane i otpada kako bi se smanjio jaz između neumerenog bacanja hrane i broja gladnih u Srbiji.

Sa jedne strane, ministar poljoprivrede će predstaviti novi zakon koji će stupiti na snagu i koji je osnova za sve kompanije za pokretanje cirkularne ekonomije. Promenom zakonske regulative, stvaraju se novi procesi preusmeravanja resursa. Sa druge strane, predstavićemo partnera u cirkularnoj ekonomiji, Banku hrane, svetsku organizaciju koja višak odbačene hrane preusmerava onima kojima je potrebna sa ciljem da smanji siromaštvo. Direktor razvoja evropske organizacije Banke hrane (FEBA) predstaviće nove modele saradnje i uspešne primere iz EU.

Konferencija će okupiti predstavnike vlade, Evropske unije, Ujedinjenih nacija, nevladinog sektora, stručnjake iz oblasti cirkularne ekonomije kao i kompanije koje su lideri transformacije društva u Srbiji.