DIGITALNO BANKARSTVO

Kompanija Adria Media Group u ponedeljak, 20. maja 2019. godine, organizuje konferenciju pod nazivom “Digitalno bankarstvo “ pod pokroviteljstvom Ministarstva Finansija.

Cilj konferencije je da se otvorenom diskusijom u dva panela predstave sve novine koje donosi digitalizacija, a predviđeno je učešće najviših državnih zvaničnika, eksperata, predstavnika institucija, organizacija, kompanija i medija.

Digitalizacija na svetskom nivou prožima sve oblasti svakodnevnog poslovanja. Odgovarajući na izazove digitalnog doba i potrebu građana da efikasno upravljaju vremenom i novcem, banke su integrisale napredne tehnologije u poslovanje. Ipak da bi se implementirale inovacije i digitalizacija zaživela na svim nivoima, potrebno je da dođe do promene navika korisnika usluga, zaposlenih u organizacijama, kao i njihove edukacije.

Smatra se da su nordijske zemlje pioniri u razvoju online banking-a u svetu. One su danas lideri kada je u pitanju online poslovanje i primer su uspešnog razvoja bankarskog sektora u svetu.Da li bankarski sektor u Srbiji ide u korak sa svetom po pitanju tehnologija i inovacija za transformaciju bankarstva? Može li se govoriti o digitalnoj zrelosti bankarskog sistema u Srbiji?

Konferencija će biti emitovana uživo na portalu Kurir.rs.

MOGUĆNOSTI SE STVARAJU DANAS

KO PRISUSTVUJE

Na skupu očekujemo prisustvo zvanica na najvišem nivou: viceguvernerku Narodne banke Srbije, predstavnika Ministarstva finansija, međunarodnih institucija, domaćih i stranih banaka. Osim novinara Adria Media Group-e, biće pozvani i predstavnici ostalih medijskih kuća jer nam je cilj da diskusija sa skupa bude što bolje medijski propraćena i na taj način predstavljena najširoj publici.

ZAŠTO PRISUSTVOVATI

Važnost ove konferencije ogleda se u tome što ćemo prvi put predstaviti i zajedno sa svim akterima na tržištu prodiskutovati o značaju promene digitalizacije u bankarskim uslugama i dati trendove koji će nas pratiti u narednim godinama. Top pet lideri u digitalizaciji daće odgovore na pitanja o glavnim područjima digitalnih promena u bankarskom sektoru kao I o novoj eri digitalnog bankarstva

ŠTA JE DRUGAČIJE

Sve o novim zakonskim regulativama, savremenim rešenjima u 2019. Godini za dugoročni digitalini razvoj, znači uvođenje promena kako za privatni sector tako I za stanovništvo. Konferencija će dati odgovor na pitanja kako će teći implementacija  procesa digitalizacije kao I promene navika korisnika usluga, zaposlenih u organizacijama, kao i njihova edukacija.