OTVARANJE20.05.2019.
10:00 -10:20 AM

UVODNO OBRAĆANJE

10:20-10:30 AM

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

PANEL 120.05.2019.
10: 30 - 11: 45 AM

Onboarding u digitalnom bankarstvu

11:45 -12:15 PM

KAFE PAUZA

PANEL 220.05.2019.
12:15 – 14:00 PM

Lideri digitalizacije u bankarstvu o budućim trendovima i novoj eri

14.00-15.00 PM

KOKTEL