Aleksandar Smiljković

Aleksandar Smiljković

Aleksandar Smiljković

Kreiranje digitalnih proizvoda koje korisnici vole svakodnevni je posao i zadatak razvojnih timova koje Aleksandar vodi u Raiffeisen banci u procesu digitalne transformacije. To podrazumeva detaljno razumevanje problema i adresiranje potreba ciljanih korisnika kroz odgovarajuću strategiju.

Kada je korisnik u središtu, poznavanje i primena novih tehnologija omogućava Aleksandru kreiranje najjednostavnijih i najudobnijih rešenja u obliku inovativnih digitalnih bankarskih usluga, zajedno sa timom talentovanih eksperata za digitalno bankarstvo.

Pored poznavanja bankarstva i novih tehnologija, ono čime se Aleksandar aktivno bavi je stvaranje odgovarajuće kulture inovacija i inovativnog načina razmišljanja kroz primenu dobrih praksi iz sveta agilnog razvoja i „design thinking“-a.

Aleksandar se pridružio Raiffeisen banci 2016. godine kao lider za digitalno bankarstvo. Pre toga od 2011. godine učestvovao je u kreiranju prve u potpunosti digitalne banke, gde je bio zadužen za osmišljavanje i realizaciju aplikacija za mobilno i internet bankarstvo koje su medju najpopularnijim na domaćem tržištu, a kasnije i za dalju strategiju banke.

Završio je master studije na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, što mu je pomoglo da u pravo vreme usvoji važna znanja iz sveta matematike i računarstva poput veštačke inteligencije, obrade podataka i tehnike razvoja za internet i mobilne platforme. Aleksandar je takođe pohađao i program marketing strategije u organizaciji britanskog London Business School-a sa fokusom na digitalno poslovanje i nove poslovne modele.