Prof. dr Miloš Milovanović

Prof. dr  Miloš Milovanović

Prof. dr Miloš Milovanović

Prof. dr Miloš Milovanović je vanredni profesor Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je brojnih naučnih nagrada i priznanja iz informacionih tehnologija. Miloš je autor više od 80 naučnih i stručnih radova i dugogodišnji je član ACM i IEEE udruženja. Autor je jednog od najinovativnijih biometrijskih sistema za prepoznavanje pokreta ljudi na osnovu strukturnog osvetljenja.

Trenutno je na čelu Inovacionog centra za razvoj i primenu inofrmaciono-komunikacione tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka pri Univerzitetu u Beogradu.

Miloš je i uspešan preduzetnik i osnivač kompanije Blinking i autor jednog od prvih rešenja za digitalni identitet, baziranog na blokčejn tehnologiji. Takođe je osnivač i direktor uspešne kompanije za razvoj softverskih rešenja iz Beograda, Proudsource IT.