Slobodan Milosavljević

Slobodan Milosavljević

Slobodan Milosavljević

Slobodan Milosavljević, savetnik ministra u Ministarstvu finansija. Od juna 2018. godine radi kao savetnik za sistemska pitanja poreskih zakona i koordinaciju sprovođenja Programa transformacije Poreske uprave RS.

Slobodan je diplomirani ekonomista, o od oktobra 2016. do juna 2018. Radio je u Gradskoj upravi Grada Beograda, kao pomoćnik gradonačelnika. Bio je zadužen za bilansiranje javnih sredstava i javnih izdataka budžeta grada i budžeta gradskih opština, za pripremu odluka za ostvarivanje izvornih javnih prihoda i praćenje njihovog sprovođenja, kao i za praćenje i evidentiranje podataka o kretanju prihoda gradskih opština.

Od maja 2014. do oktobra 2016. radio je u sekretarijatu za finansije. Bio je rukovodilac mnogih projekata, finansijski direktor, projekt menadžer, direktor direkcije za budžet i kontrolu…